Draudimo taisyklės

Draudimo taisyklės

Privatiems

 

octa ADD LINK

Privalomasis draudimas (įstatymas)

KASKO ADD LINK

Kasko

KASKOADD LINK

Pagalbos kelyje draudimas

 

Mājokļa apdrošināšana ADD LINK

Turto draudimas

ADD LINK

Asmens draudimas

ADD LINK

Kelionės draudimas

octa ADD LINK

Transporto priemonių vairuotojų ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Verslui

plane ADD LINK

Skraidymo aparatų savanoriškas draudimas

plane ADD LINK

Skraidymo aparatų savininkų (valdytojų) ir pervežėjų oru civilinės atsakomybės draudimas

plane ADD LINK

Oro uostų savininkų ir oro eismo valdymo organų civilinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Auditorių profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Medicinos darbuotojų (sveikatos priežiūros įstaigų) profesinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Turto ir verslo vertintojų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

ADD LINK

Sveikatos draudimas

ADD LINK

Gyvūnų draudimas

Mājokļa apdrošināšana ADD LINK

Įmonių turto draudimas

Verslo nutrūkimo draudimas ADD LINK

Verslo nutrūkimo draudimas

Kasko ADD LINK

Kasko

 

KaskoADD LINK

Pagalbos kelyje draudimas

 

 

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas ADD LINK

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas

Įsipareigojimų muitinei įvykdymo laidavimo draudimas ADD LINK

Įsipareigojimų muitinei įvykdymo laidavimo draudimas

Vandens transporto priemonių (laivų ir kt.) savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės draudimas ADD LINK

Vandens transporto priemonių (laivų ir kt.) savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės draudimas

Laivų draudimas ADD LINK

Laivų draudimas

Privalomasis draudimas (įstatymas) ADD LINK

Privalomasis draudimas (įstatymas)

Specializuotos savaeigės technikos ir kilnojamų mechanizmų draudimas ADD LINK

Specializuotos savaeigės technikos ir kilnojamų mechanizmų draudimas

Specializuotos savaeigės technikos ir kilnojamų mechanizmų draudimas ADD LINK

Pasėlių draudimas

Statybos ir montavimo darbų draudimas ADD LINK

Statybos ir montavimo darbų draudimas

Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas ADD LINK

Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

 

Vežamų krovinių draudimasADD LINK

Vežamų krovinių draudimas

Кelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimasADD LINK

Кelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimas

AAS "InterRisk Vienna Insurance Group" Lietuvos filialo draudimo taisyklės

 

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaADD LINK

ATVYKSTANČIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ SVEIKATOS DRAUDIMO TAISYKLĖS

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaADD LINK

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaADD LINK

IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaADD LINK

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ TURTO DRAUDIMO TAISYKLĖS

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaADD LINK

MEDICINOS PERSONALO PROFESINĖS VEIKLOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS SAVANORIŠKO DRAUDIMO TAISYKLĖS

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaADD LINK

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS