Praktikantai

Praktikantai

BTA kviečia visų mokymo įstaigų studentus atlikti praktiką pasirinktuose draudimo bendrovės padaliniuose centrinėje būstinėje ir BTA atstovybėse visoje Lietuvoje. Suteikiame galimybę įgytas žinias pritaikyti praktikoje, mokytis ir įgauti naudingų įgūdžių, o taip pat netgi pradėti asmeninę karjerą draudimo bendrovėje.

Autorizacijos testas: