BTA ir draudimo naujienos

BTA pasirašytos įmokos Baltijos šalyse praėjusiais metais išaugo rekordiškai – net 27 %

2019.03.01

Akcinė draudimo bendrovėBTA Baltic Insurance Company“ (toliau – BTA) 2018 m. sėkmingai ir sparčiai augo: bendras pasirašytų draudimo įmokų sumas Baltijos šalyse padidino 27 % iki 207,2 mln. Eur – tai 44,2 mln. EUR daugiau nei 2017 m. Didžiausias pasirašytų įmokų šuolis užregistruotas Latvijoje: čia pasirašytų įmokų suma išaugo 41 % iki 78,8 mln. EUR. Dėl sparčiai augančios paklausos tokiuose segmentuose kaip kasko, sveikatos draudimas ir turto draudimas, BTA 2018 m. užbaigė turėdama 9,2 mln. EUR pelną.

2018 m. BTA bendra pasirašytų įmokų suma Baltijos šalyse išaugo 27 % – pagal šį rodiklį BTA gerokai lenkia Baltijos šalių draudimo rinkos vidurkį, ir tai lėmė rinkos dalies augimą visose Baltijos šalyse. BTA tapo antra draudimo bendrove Latvijoje, užimančia 20 % rinkos, o rinkos dalis Lietuvoje pasiekė 16,5%.

2018 m. Lietuvoje bendra pasirašytų įmokų suma siekė 103,8 mln. EUR – 19% daugiau nei 2017 m. Didžiausias šuolis užfiksuotas Latvijoje, kur bendra pasirašytų įmokų suma augo 41 % iki 78,8 mln. EUR, savo ruožtu Estijoje ji išaugo 21 % iki 25,6 mln. EUR.

Jau antrus metus iš eilės visuose didžiausiuose BTA draudimo segmentuose augimas buvo didesnis už vidutinį Baltijos šalių draudimo rinkoje. Kasko draudimo bendra pasirašytų įmokų suma padidėjo 26 %, palyginti su 22 % vidutiniu rinkos augimu, o sveikatos draudimo – 50 %, kai rinka savo ruožtu augo 13 %. BTA turto draudimo bendra pasirašytų įmokų suma 2018 m. didėjo tolygiai su rinka, tai yra 21 %.

2018 m. bendra draudimo išmokų suma Baltijos šalyse išaugo ir pasiekė 117,5 mln. EUR - 36,9 mln. EUR, arba 46 % daugiau nei praėjusiais metais. Kiekvieną darbo dieną BTA atlygino nuostolius vidutiniškai 950 klientų už beveik 475 tūkst. EUR, o vienam klientui išmokėta išmokos suma vidutiniškai siekė 500,00 EUR. Baltijos šalyse išmokėta bendra draudimo išmokų suma sparčiausiai augo turto draudimo srityje – 49 %, sveikatos draudimo – 43 %, kasko – 35 %.

BTA pasiekė vienus geriausių rezultatų per visą įmonės egzistavimo laikotarpį – spartus bendrų pasirašytų įmokų augimas visose Baltijos šalyse, o 2018 m. užbaigti turint 9,2 mln. EUR pelną, sumokėjus mokesčius. Tai yra puikus rezultatas. Šie puikūs pasiekimai – tai sėkmingas visos komandos darbo ir kiekvienos šalies indėlio rezultatas.

2018 m. buvo nepaprastai intensyvūs, turtingi įvairių projektų, mes įdiegėme pakeitimų BTA privatumo politikoje, įsigaliojus Europos Sąjungos Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, patobulinome vidinius procesus, siekdami teikti savo klientams aukštesnio lygio draudimo paslaugas. 2018 m. Baltijos šalyse pradėjome Klientų sandorių centrų atnaujinimą pagal naują dizaino standartą, investuodami papildomas lėšas į savo pardavimo padalinius, siekdami užtikrinti tinkamą savo darbuotojų ir klientų aplinką. Ypatingai džiaugiamės BTA projekto „BTA ART“ įgyvendinimu – savo meno kolekcijos, atspindinčios mūsų ateities viziją, kūrimu“, – sako BTA valdybos pirmininkas Volfgangas Štokmaieris (Wolfgang Stockmeyer).