Gyvūnų draudimas

Gyvūnų draudimas

Gyvūnų auginimas yra pakankamai rizikinga verslo sritis. Dažnas ūkininkas, nežiūrint į tai, turi mažą, vidutinį ar stambų ūkį, susiduria su įvairiomis grėsmėmis, tokiomis kaip auginamų gyvūnų liga, trauma ar netgi žūtis. Panašios nelaimės sukelia rūpesčių ir lemia didelius finansinius sunkumus, galinčius turėti įtakos visai tolimesnei ūkinei veiklai. Siekiant apsisaugoti nuo galimų finansinių nuostolių, siūlome apdrausti auginamus naminius gyvūnus gyvūnų draudimu. 

Kas draudžiama gyvūnų draudimu?

Gyvūnų draudimu draudžiame:

 • galvijus;
 • arklius;
 • avis;
 • ožkas ir kitus naminius gyvūnus.  

Nuo kokių rizikų galima apsidrausti?

Siūlome gyvūnų draudimą, kuris suteiks apsaugą nuo visų pagrindinių rizikų:

 • ugnis;
 • gamtinės jėgos;
 • tyčinė trečiųjų asmenų veika;
 • neužkrečiamos ligos;
 • užkrečiamos pavojingos ir labai pavojingos ligos;
 • traumos;
 • karščio poveikis;
 • sušalimas;
 • apsinuodijimas;
 • transporto priemonės atsitrenkimas;
 • kitų gyvūnų sukelta žala;
 • išorinių veiksnių poveikis. 

Kur galioja draudimas?

Draudimo apsauga galioja gyvūnų nuolatinio laikymo vietose, ganyklose, gyvūnų transportavimo metu Lietuvos Respublikoje.

Kaip apsidrausti?

Sudaryti draudimo sutartį galima:

 • paskambinus BTA klientų informacijos telefonu (8 5) 2600 600;
 • atvykus į artimiausią BTA atstovybę;
 • kreipianti į BTA partnerius – brokerius ar tarpininkus. 

Ką daryti atsitikus įvykiui?

 • Atsiradus ligos požymiams arba gyvūnui susirgus, būtina nedelsiant kreiptis į vietos veterinarinę tarnybą ir vykdyti visus veterinarijos gydytojo duotus nurodymus.
 • Būtina nedelsiant informuoti kompetentingas valstybės institucijas (pvz. priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentą, policiją, avarinę tarnybą ir pan.).
 • Svarbu imtis visų būtinų veiksmų kitiems įvykio vietoje esantiems gyvūnams gelbėti ir užkirsti kelią papildomiems ar didesniems nuostoliams atsirasti.
 • Visais atvejais, apie įvykį būtina kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti BTA, pristatyti visus reikiamus dokumentus ir užpildyti paraišką draudimo išmokai gauti. Gavus pranešimą apie nelaimę, BTA įvertins žalą ir nuostolius bei nustatys išmokos dydį.
 • Sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo BTA priims per kiek įmanoma trumpesnį laiką, neviršijantį 30 kalendorinių dienų nuo visų būtinų dokumentų apie įvykį gavimo dienos.

Draudimo taisyklės

  PDF
Gyvūnų draudimo taisyklės (galioja nuo 2019 07 01)
Gyvūnų draudimo taisyklės (galiojo iki 2019 06 30)
Gyvūnų draudimo taisyklės (galiojo iki 2018 05 14)
Gyvulių draudimo taisyklės (galiojo iki 2015 05 31)

Gyvūnų draudimo informacinis dokumentas

  PDF
Gyvūnų draudimo informacinis dokumentas