Įmonių turto draudimas

Įmonių turto draudimas

Malonu jaustis užtikrintai, kad ir kas atsitiktų. Deja, ne visuomet pavyksta išvengti tokių nelaimių kaip gaisras, gamtos stichija, vagystė ar kitokios negandos, dėl kurių gali nukentėti įmonės turtas. Vienais atvejais turtas gali būti tik nežymiai apgadintas, kitais visiškai sunaikintas. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto draudimas apsaugos įmonę nuo rūpesčių ir netikėtų išlaidų nelaimės atveju bei padės, esant kritinei situacijai, greičiau grįžti į įprastą darbinės veiklos ritmą. Esame pasirengę pateikti labiausiai įmonės poreikius atitinkantį draudimo pasiūlymą, atsižvelgiant į pageidaujamą drausti turtą ir vykdomos veiklos pobūdį. 

Kodėl verta rinktis BTA įmonių turto draudimą?

Mes siūlome:

 • turto draudimą, kuris atlygins nuostolius, padarytus pastatui ir/ar viduje esančiam turtui, įrengimams, technikai, baldams, inžineriniams tinklams (vamzdynams, elektros instaliacijai, šildymo, ventiliacijos ar oro kondicionavimo sistemoms) ir kt.;
 • darbuotojams priklausančių asmeninių daiktų, esančių draudimo vietoje, apsaugą nuo sugadinimo,  sunaikinimo ar vagystės;
 • apsaugą aplinkos konstrukcijoms, tokioms kaip vėliavų stiebai, išorinis apšvietimas, stogeliai, pėsčiųjų takeliai iki 3000 Eur.
 • visų rizikų draudimą, kuris suteiks maksimalios apimties draudimo apsaugą įmonės materialiam turtui. 

Nuo kokių rizikų galima apdrausti įmonės turtą?

Įmonės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto draudimas atlygina nuostolius, atsiradusius dėl įvairių išorės rizikų:

 • gaisras, sprogimas, žaibas;
 • gamtos stichinės nelaimės – audra, potvynis, žemės drebėjimas, kruša;
 • skysčio ar garų nutekėjimo rizika;
 • trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai, vagystė, plėšimas;
 • mechaninių transporto priemonių poveikis.

Kokį turtą draudžiame?

Šiuo draudimu galima apdrausti visą materialųjį įmonės turtą:

 • pastatus, statinius, hidrotehninius pastatus ir jų komunikacijas;
 • patalpų vidaus apdailą;
 • prekes, produkciją, žaliavas, įrengimus;
 • technologinius įrengimus, biuro įrangą, inventorių;
 • įstiklinimus – vitrinas, paviršius, vitražus.

Kur galioja draudimas?

Įmonės turto draudimas galioja draudimo polise nurodytu adresu esančiame objekte. Atskiru sutarimu draudimo apsauga gali būti išplėsta ir galioti už draudimo vietos ribų, t.y. Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar netgi visame pasaulyje. 

Kaip apsidrausti?

Sudaryti turto draudimo sutartį galima:

 • paskambinus į BTA klientų informacijos telefonu (8 5) 2600 600;
 • atvykus į artimiausią BTA atstovybę;
 • kreipianti į BTA partnerius – brokerius ar tarpininkus. 

Ką daryti atsitikus įvykiui?

 • Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio buvo apgadintas ar sunaikintas įmonės turtas, apie tai bendruoju pagalbos telefonu 112 būtina nedelsiant pranešti atsakingai valstybės institucijai – Policijai, Priešgaisrinei gelbėjimo ar Avarinei tarnybai dėl gelbėjimo darbų atlikimo, nelaimės aplinkybių bei priežasčių nustatymo.
 • Svarbu imtis visų būtinų veiksmų turtui gelbėti ir užkirsti kelią papildomų ar didesnių nuostolių atsiradimui.
 • Apie įvykį taip pat būtina kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti BTA, pristatyti visus reikiamus dokumentus ir užpildyti paraišką draudimo išmokai gauti. Gavęs pranešimą apie nelaimę, BTA specialistas užtikrins įmonės turto apžiūrą, įvertins padarytą žalą ir nuostolius bei nustatys išmokos dydį.
 • Verta įsidėmėti, kad pradėti nukentėjusio objekto remontą arba naikinti sugadintus daiktus galima tik tuomet, kai draudimo bendrovės atstovas bus apžiūrėjęs sugadintą/sunaikintą turtą.
 • Sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo BTA priims per kiek įmanoma trumpesnį laiką, neviršijantį 30 kalendorinių dienų nuo visų būtinų dokumentų apie įvykį gavimo dienos. 

Draudimo taisyklės

  PDF
Įmonių turto draudimo taisyklės (galioja nuo 2019 07 01)
Įmonių turto draudimo taisyklės (galiojo iki 2019 06 30)
Įmonių turto draudimo taisyklės (galiojo iki 2018 05 14)
Įmonių turto draudimo taisyklės (galiojo iki 2015 06 09)
Įmonių turto draudimo taisyklės (galiojo iki 2015 05 31)
Verslo nutrūkimo draudimas (galioja nuo 2019 07 01)
Verslo nutrūkimo draudimas (galiojo iki 2019 06 30)
Verslo nutrūkimo draudimas (galiojo iki 2018 05 14)

Informaciniai dokumentai

  PDF
Verslo nutrūkimo draudimo informacinis dokumentas
Įmonių turto draudimo informacinis dokumentas