Pasėlių draudimas

Pasėlių draudimas

Pristatome naujieną - nuo šiol Lietuvos žemdirbiams siūlome pasėlių draudimo paslaugą.

Draudimo bendrovė BTA sukaupusi didelę pasėlių draudimo patirtį, pradeda teikti šią paslaugą ir Lietuvoje.

Gaukite BTA pasėlių draudimo pasiūlymą ir užsitikrinkite finansinį saugumą, jei derlius nukentėtų nuo nelaimingo atsitikimo ar gamtos išdaigų.

Kas draudžiama pasėlių draudimu?

Draudžiami pasėliai:

 • Javai:
  • žieminiai ir vasariniai kviečiai,
  • žieminiai ir vasariniai kvietrugiai,
  • žieminiai ir vasariniai rugiai,
  • žieminiai ir vasariniai miežiai,
  • avižos.
 • Aliejiniai augalai:
  • žieminiai ir vasariniai rapsai,
  • žieminiai ir vasariniai rapsiukai.

Nuo kokių rizikų galima apsidrausti?

Siūlome pasėlių draudimą, kuris suteiks apsaugą nuo šių pagrindinių rizikų:

 • Kruša;
 • Liūtis;
 • Audra;
 • Iššalimas (tik žieminius pasėlius);
 • Laukinių gyvūnų ir paukščių padaryta žala;
 • Žaibavimas;
 • Ugnis;
 • Derliaus vagystė.

Kur galioja draudimas?

Draudimas galioja Lietuvos Respublikoje.

Ko reikia norint sudaryti draudimo sutartį?

Jei norite sudaryti pasėlių draudimo sutartį, prašome:

 • kreiptis į savo BTA konsultantą;
 • skambinti telefonu +370 5 2600 600;
 • kreiptis elektroniniu paštu bta@bta.lt.

Ką daryti atsitikus įvykiui?

 • Atsitikus įvykiui, dėl kurio buvo padaryta žala Jūsų pasėliams ir esant gaisro ar tyčinės trečiųjų asmenų veikos požymiams, apie tai bendruoju pagalbos telefonu 112 būtina nedelsiant pranešti atsakingai valstybės institucijai – Policijai, Priešgaisrinei gelbėjimo dėl nelaimės aplinkybių bei priežasčių nustatymo.
 • Svarbu imtis visų būtinų veiksmų pasėliams gelbėti ir užkirsti kelią papildomų ar didesnių nuostolių atsiradimui.
 • Apie įvykį taip pat būtina kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti BTA bendruoju numeriu 85 2600 600 arba per interneto svetainę www.bta.lt, pateikti visus reikiamus (BTA prašomus) dokumentus. Gavęs pranešimą apie įvykį, BTA specialistas užtikrins Jūsų pasėlių apžiūrą, įvertins padarytą žalą ir nuostolius bei nustatys išmokos dydį.
 • Verta įsidėmėti, kad Jūs negalite tvarkyti įvykio vietos, kol draudimo bendrovės atstovas nebus apžiūrėjęs pasėlių.
 • Sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo BTA priims per kiek įmanoma trumpesnį laiką, neviršijantį 30 kalendorinių dienų nuo visų būtinų dokumentų apie įvykį gavimo dienos. 

Draudimo taisyklės

Pasėlių draudimo taisyklės (galioja nuo 2020 02 24)

Informacinis dokumentas

  PDF
Pasėlių draudimo informacinis dokumentas