Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Statant naujus, rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant kultūros paveldo statinio tvarkomuosius darbus Statybos įstatymas įpareigoja pasirūpinti Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 
Lietuvos banko patvirtintos „Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės“ įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. 
Pasirūpinkite Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nuo pat statybų pradžios ir išvenkite netikėtų finansinių nuostolių visą statybos laikotarpį. Statykite ir jauskitės užtikrintai, kad ir kas nutiktų.

Autorizacijos testas:


Kas yra draudžiama?

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiami:
 • Statinio statybos darbai (nauja statyba, rekonstravimas, remontas, atnaujinimas (modernizavimas), griovimo darbai, kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai);
 • Statybinės medžiagos statybos aikštelėje;
 • Rangovo civilinė atsakomybė;
 • Apsaugą galima sustiprinti papildomais draudimo apsaugos išplėtimais:
  • Garantinio termino laikotarpis;
  • Išlaidos draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti;
  • Užsakovo turtas esantis draudimo vietoje;
  • Statybos aikštelės įranga;
  • Statybinės mašinos ir mechanizmai;
  • Darbų paspartinimo išlaidos;
  • Papildomos išlaidos ekspertams;
  • Turtas sandėliuojamas už draudimo vietos ribų;
  • Turto pervežimas į draudimo vietą;
  • Projektavimo rizika, projektavimo klaidos.

Nuo kokių rizikų draudžiame?

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas  - tai draudimas nuo visų rizikų, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius išvardintus draudimo taisyklėse. Draudžiame nuo tokių rizikų kaip:

 • Gamtinės jėgos; 
 • Ugnis;
 • Vagystė;
 • Trečiųjų asmenų tyčinė veikla;
 • Žala dėl netinkamai atliekamų darbų;
 • Žala padaryta tretiesiems asmenis.

Kas privalo draustis?

 • Statytojas/ užsakovas - įmonės, statančios statinius savo reikmėms, darbus atliekančios ūkio arba mišriu būdu;
 • Rangovas – statybos įmonės, atliekančios statinio statybos darbus pagal rangos sutartis.

Kuriam laikui draustis?

 • Draudimo sutartis turi būti sudaroma nuo statybų pradžios iki visų darbų užbaigimo.

Kaip apsidrausti?

Sudaryti draudimo sutartį galima:

 • Paskambinus klientų informacijos telefonu (8 5) 2600 600;
 • Atvykus į artimiausią BTA atstovybę;
 • Kreipiantis į BTA partnerius – brokerius ar tarpininkus. 

Ką daryti atsitikus įvykiui?

 • Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio buvo apgadintas ar sunaikintas turtas, apie tai bendruoju pagalbos telefonu 112 būtina nedelsiant pranešti atsakingai valstybės institucijai – Policijai, Priešgaisrinei gelbėjimo ar Avarinei tarnybai dėl gelbėjimo darbų atlikimo, nelaimės aplinkybių bei priežasčių nustatymo.
 • Svarbu imtis visų būtinų veiksmų turtui gelbėti ir užkirsti kelią papildomų ar didesnių nuostolių atsiradimui.
 • Apie įvykį taip pat būtina kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, pranešti BTA, pristatyti visus reikiamus dokumentus ir užpildyti paraišką draudimo išmokai gauti. Gavęs pranešimą apie nelaimę, BTA specialistas užtikrins turto apžiūrą, įvertins padarytą žalą ir nuostolius bei nustatys išmokos dydį.
 • Verta įsidėmėti, kad pradėti nukentėjusio objekto remontą arba naikinti sugadintus daiktus galima tik tuomet, kai draudimo bendrovės atstovas bus apžiūrėjęs sugadintą /sunaikintą turtą.
 • Sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo BTA priims per kiek įmanoma trumpesnį laiką, neviršijantį 30 kalendorinių dienų nuo visų būtinų dokumentų apie įvykį gavimo dienos.

Draudimo taisyklės

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (galioja nuo 2017 01 01)

Informacinis dokumentas

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinis dokumentas