Statybos ir montavimo darbų draudimas

Statybos ir montavimo darbų draudimas

Vystant bet kurį statybos projektą, pagrindiniai užsakovo keliami reikalavimai statybos darbų vystytojui yra statybinių medžiagų kokybė, darbų efektyvumas ir darbų atlikimo saugumas. Norint, kad statybos procesas vyktų be nenumatytų pertraukų ir netikėtų finansinių nuostolių, siūlome apdrausti atliekamus statybos ir montavimo darbus visų rizikų draudimu. Pasirūpink planuojamų darbų apsauga nuo statybos objekto darbų pradžios iki darbų pridavimo ir būk tikras dėl vystomo projekto sėkmės! 

Nuo kokių rizikų galima apsidrausti?

Statybos ir montavimo darbų draudimu apdrausime:

 • su statomu, montuojamu, rekonstruojamu statiniu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto darbus, darbų tikslu į draudimo vietą pristatytas statybos medžiagas, montuojamus įrengimus;
 • nuo galimų išlaidų draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti;
 • draudimo vietoje esantį, užsakovui priklausantį ar teisėtai jo žinioje esantį turtą. Atlyginami nuostoliai, kurie atsirado dėl vykdomų statybos, montavimo darbų;
 • draudimo vietoje esančią ir užsakovui ar vystytojui priklausančią ar teisėtai jų žinioje esančią statybos aikštelės įrangą (laikini pastatai ir statiniai, sandėliavimo patalpos, pastoliai, vagonėliai ir pan.);
 • draudimo vietoje darbams naudojamas statybines mašinas ir mechanizmus;
 • papildomas išlaidas – viršvalandinio darbo, darbo švenčių ir poilsio dienomis, skubaus krovinių pristatymo išlaidas bei kitus papildomus išplėtimus.

Statybos ir montavimo darbų draudimas apima šias statybos darbų metu galinčias atsirasti rizikas:

 • ugnies;
 • sprogimo;
 • žaibo;
 • pilotuojamų skraidymo aparatų ar jų dalių užkritimo ant turto;
 • gaisro gesinimo atveju padarytų sugadinimų;
 • gamtos stichijų – potvynis, audra, kruša, sniegas, žemės drebėjimas;
 • vagystės;
 • kitų galimų rizikų, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius, nurodytus draudimo taisyklėse. 

Kas gali būti apdrausta?

Statybos ir montavimo darbų draudimas apima:

 • projekte numatytus statybos ir montavimo darbus;
 • statyboms numatytas statybines medžiagas, joms esant statybų aikštelėje ar kelyje į ją;
 • statybų aikštelės įrangą ir laikinas inžinerines technines komunikacijos;
 • statybų objekte būtinus įrengimus, mašinas, į jų komplektavimą įeinančius priedus ir atsargines dalis.

Kur galioja draudimas?

Statybos ir montavimo darbų draudimas galioja statybos aikštelėje.  

Kaip apsidrausti?

Sudaryti draudimo sutartį galima:

 • paskambinus klientų informacijos telefonu (8 5) 2600 600;
 • atvykus į artimiausią BTA atstovybę;
 • kreipianti į BTA partnerius – brokerius ar tarpininkus. 

Ką daryti atsitikus įvykiui?

 • Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio buvo apgadintas ar sunaikintas turtas, apie tai bendruoju pagalbos telefonu 112 būtina nedelsiant pranešti atsakingai valstybės institucijai – Policijai, Priešgaisrinei gelbėjimo ar Avarinei tarnybai dėl gelbėjimo darbų atlikimo, nelaimės aplinkybių bei priežasčių nustatymo.
 • Svarbu imtis visų būtinų veiksmų turtui gelbėti ir užkirsti kelią papildomų ar didesnių nuostolių atsiradimui.
 • Apie įvykį taip pat būtina kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, pranešti BTA, pristatyti visus reikiamus dokumentus ir užpildyti paraišką draudimo išmokai gauti. Gavęs pranešimą apie nelaimę, BTA specialistas užtikrins turto apžiūrą, įvertins padarytą žalą ir nuostolius bei nustatys išmokos dydį.
 • Verta įsidėmėti, kad pradėti nukentėjusio objekto remontą arba naikinti sugadintus daiktus galima tik tuomet, kai draudimo bendrovės atstovas bus apžiūrėjęs sugadintą /sunaikintą turtą.
 • Sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo BTA priims per kiek įmanoma trumpesnį laiką, neviršijantį 30 kalendorinių dienų nuo visų būtinų dokumentų apie įvykį gavimo dienos.

Draudimo išmokos mokėjimo atveju galimi du nuostolių kompensavimo būdai:

 • išmoka mokama į pareiškėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke;
 • išmoka tiesiogiai pervedama į remonto darbus atlikusios statybos įmonės sąskaitą.

Draudimo taisyklės

  PDF
Statybos ir montavimo darbų draudimo taisyklės (galioja nuo 2019 07 01)
Statybos ir montavimo darbų draudimo taisyklės (galiojo iki 2019 06 30)
Statybos ir montavimo darbų draudimo taisyklės (galiojo iki 2018 05 14)
Statybos ir montavimo darbų draudimo taisyklės (galiojo iki 2015 08 31)
Statybos ir montavimo darbų draudimo taisyklės (galiojo iki 2015 05 31)

Statybos ir montavimo darbų draudimo informacinis dokumentas

  PDF
Statybos ir montavimo darbų draudimo informacinis dokumentas