Kelionės draudimo įvykis

Greitai suteikiama pagalba visame pasaulyje

Patyrėte įvykį kelionėje?

4 paprasti veiksmai
1

Nedelsiant susisiekite su mumis arba mūsų partneriais užsienio valstybėse. Jų kontaktai yra Jūsų Kelionės draudimo polise bei mūsų sveitainėje.

2

Kreipkitės į gydymo įstaigą, kad Jums kuo skubiau būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba.

3

Grįžus namo, užpildykite žalos atlyginimo formą mūsų svetainėje bei pateikite mums visus su įvykiu susijusius dokumentus.

4

Gavę visą informaciją iš Jūsų, per 3 darbo dienas priimsime sprendimą dėl išmokos.

Dažniausiai užduodami klausimai

Susižalojus ar susirgus kelionėje, patariame kreiptis į gydymo įstaigą, kad kuo skubiau būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba. Prireikus BTA specialistų konsultacijos, susisiekite su mumis draudimo polise nurodytais pagalbos telefono numeriais ir mes patarsime kaip toliau elgtis nelaimės atveju.

Atminkite, kad apie įvykį mus informuoti ypač svarbu tuomet, jeigu kelionės užsienyje metu Tau yra reikalingas gydymas ligoninėje. Apie tai būtina pranešti BTA nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 valandas.

Mes garantuojame kvalifikuotą pagalbą ir išsamias konsultacijas 24 val. per parą 7 dienas per savaitę! 

Užpildykite pranešimo apie įvykį formą savitarnoje.

Visuomet informuojame savo klientus apie jų bylos eigą. Pasikeitus bylos būsenai, prireikus papildomos informacijos, apskaičiavus išmoką, informuosime Jus elektroniniu paštu arba telefonu. Taip pat galėsite stebėti bylos eigą savitarnos portale.

Susisiekite su mumis tel. +371 26 121 212, faks.+371 670 25 079 arba el.paštu assist@bta.lv. Pranešant apie įvykį, būtinai nurodykite draudimo poliso numerį, apdraustojo vardą, pavardę, įvykio vietą, įstaigos, kurioje suteikiamas gydymas, kontaktus.

Jeigu įvykis įvyko Graikijoje, Bulgarijoje, JAV, Rusijoje, Baltarusijoje arba Tailande, dėl medicinos pagalbos suteikimo skambinkite žemiau nurodytu telefono numeriu.

Jeigu įvykis įvyko Turkijoje ir Egipte žemiau nurodytu telefono numeriu visuomet skambinkite prieš kreipiantis į gydymo įstaigą:

  • Turkija: (+90 242) 310 44 44
  • Egiptas: (+20 122) 104 27 43
  • Graikija: (+30) 28970 41 777
  • Bulgarija: (+373) 22 994 955
  • Tailandas: (+66) 6000 351 68
  • Ukraina: (+380) 443 745 026
  • Baltarusija: (+375) 29 103 64 24
  • Rusija, Indonezija, JAE: (+7) 495 989 11 20
  • JAV / Lotynų Amerika: (+1) 9543706404 
  • Ispanija: +34 931 70 22 86: +34 518 900 340

Jeigu kelionės užsienyje metu patyrėte įvykį, nuo kurio pasekmių buvote apsidraudę kelionės draudimu, grįžę į Lietuvą, kreipkitės dėl patirtos žalos atlyginimo.

Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kelionės pabaigos dienos užregistruokite įvykį tel. (8 5) 2600 600, internetu bta.lt arba atvykę į artimiausią BTA žalų reguliavimo skyrių. Pateikite patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, kurie reikalingi draudimo bendrovei sprendimui dėl išmokos priimti:

Apsaugos rūšis

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti BTA

Medicinos išlaidų draudimas

·       Šalies, kurioje įvyko įvykis, gydymo įstaigos išduotas medicinos dokumentas, kuriame  nurodyta: apdraustojo vardas, pavardė, įvykio data, kreipimosi į gydymo įstaigą data, diagnozė, suteiktų medicinos paslaugų aprašas.

·       Dokumentų originalai, patvirtinantys medicinos paslaugų apmokėjimą.

·       Šalies, kurioje įvyko įvykis, gydymo įstaigų išduoti receptai vaistams ir kvitai, įrodantys jų įsigijimą bei apmokėjimą.

·       Kiti įsigytas paslaugas patvirtinantys bei jų pagrįstumą įrodantys dokumentai su vertimu į valstybinę kalbą.

·       Kita informacija ir dokumentai, reikalingi draudžiamojo įvykio faktui patvirtinti (teisėsaugos institucijų pažymas ar pan.).

Bagažo praradimo ar sugadinimo draudimas

 

·       Dokumentų originalai, įrodantys pirmos būtinybės daiktų įsigijimą ir / arba slidinėjimo inventoriaus nuomą.

·       Vežėjo pažyma apie bagažo vėlavimą / grąžinimą.

·       Įlaipinimo talonų kopijos.

Kelionės dokumentų draudimas

·       Čekiai arba kvitai, patvirtinantys būtino kelionės  dokumento įsigijimo išlaidas.

·       Teisėsaugos institucijos raštas, patvirtinantis įvykusį įvykį.

·       Telefono pokalbių, susijusių su būtino kelionės  dokumento atgavimo procesu, apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Nelaimingų atsitikimų draudimas

·       Užsienio gydymo įstaigos pažyma, patvirtinta gydytojo parašu ir antspaudu, kurioje yra nurodyta sužalojimo diagnozė.

·       Apdraustajam mirus, gydytojo pažyma apie mirties priežastį, mirties liudijimo kopija arba originalas.

Teisinės pagalbos užsienyje draudimas

·       Pateiktos pretenzijos kopija.

·       Sutartis arba kopija su advokatu, kurioje nurodyta, dėl ko suteikta teisinė pagalba.

·       Advokato suteiktų paslaugų apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Civilinės atsakomybės kelionės metu draudimas

·       BTA raštu būtina informuoti apie kiekvieną įvykį, kurio pasekmė gali būti turtinio reikalavimo pateikimas apdraustajam arba draudikui.

Suplanuotos kelionės atšaukimo draudimas

·       Prašymas išmokėti draudimo išmoką su įvykio aplinkybių aprašymu.

·       Medicinos ar kiti dokumentai, pagrindžiantys neišvykimo į kelionę priežastį.

·       Sutartis (jos kopija), patvirtinanti kelionės  užsakymą, jeigu kelionę organizuoja kelionės organizatorius.

·       Kelionės paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (bilietai, viešbučio paslaugos ir kt.);

·       Dokumentai, patvirtinantys kompensacijos iš kelionės  organizatoriaus ir susijusios su kelionės  atšaukimu išmokėjimą / atsisakymą mokėti.

·       Dokumentai, kuriuose nurodytos baudos už kelionės  atšaukimą.

Pavėlavimo į lėktuvo skrydį draudimas

·       Policijos pažyma ar jos kopija apie eismo įvykį.

·       Naujo kelionės  bilieto įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

·       Rezervuotas ir apmokėtas viešbučio paslaugas patvirtinantys dokumentai.

Lėktuvo skrydžio vėlavimo, atšaukimo, vietos nesuteikimo, kelionės jungties praradimo draudimas

·       Lėktuvo skrydžio vėlavimą arba atšaukimą patvirtinantys dokumentai.

·       Bilieto registracijos patvirtinimas konkrečiam skrydžiui arba įlaipinimo į lėktuvą talono kopija.

·       Čekiai už maistą, viešbučio paslaugas ir transporto išlaidas iš / į oro uostą.

·       Dokumentai, patvirtinantys išlaidas bilietui pakeisti arba naujam ekonominės klasės bilietui įsigyti.

Kelionės nutraukimo draudimas

·       Dokumentai, patvirtinantys asmens, pas kurį vykstama, giminystę.

·       Gydymo įstaigos pažyma apie nariui diagnozuotą sunkų sveikatos sutrikimą arba mirties liudijimo kopija.

·       Nepanaudoto bilieto įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

·       Naujo bilieto įsigijimą patvirtinantys dokumentai, įlaipinimo talonai.

·       Dokumentai, patvirtinantys viešbučio paslaugų rezervavimą ir apmokėjimą.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Išskaita KASKO draudimas
{{transform.translate(title)}} {{value}}
Draudimo variantas
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Įtrauktos rizikos

btar_covered_info_block_mtpl

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €accident_one_day_per_person
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Leiskite priminti

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jūsų sesija netrukus baigsis!

{{sessionTimeout.formattedTime}}

Draudėjo vairuotojo pažymėjimas
Transporto priemonės duomenys
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
Netinkamas vairuotojo amžius
Nurodykite jauniausio vairuotojo amžių
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
Nurodykite vairavimo patirtį
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Prašome palaukti!

Mums reikia kelių sekundžių, kad galėtume paruošti Jums geriausią pasiūlymą, galbūt nespėsite perskaityti šio pranešimo iki galo :)

Cookie
Slapukai
Cookies Settings
Slapukų nustatymai
Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie yra būtini, kad ši svetainė veiktų.
Jums sutikus, ši svetainė gali papildomai naudoti statistinius ir rinkodaros slapukus.

Jei sutinkate su visais slapukais, spustelėkite "Sutikti".
Jei norite atsisakyti slapukų, spustelėkite "Nesutinku". Savo pasirinkimus galite tvarkyti spustelėję "Pritaikyti nuostatas".

Daugiau informacijos rasite mūsų
slapukų politikoje
Daugiau informacijos rasite mūsų
Slapukų politikoje

Funkcionalumo (būtini) slapukai

Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui, jų negalima išjungti. Šiuos slapukus galima suskirstyti į sesijos slapukus ir nuolatinius slapukus, kuriuose nesaugoma asmens identifikavimo informacija. Sesijos slapukai ištrinami vos tik išėjus iš šios svetainės.


Statistikos slapukai

Šie slapukai naudojami, siekiant įvertinti naudojimąsi svetaine ir srauto šaltinius, norint gauti informacijos, reikalingos svetainės veikimui pagerinti. Šie slapukai padeda mums nustatyti, kurios svetainės paskyros yra populiariausios, ir gauti informacijos apie vartotojų naršymo įpročius. Šiuo tikslu mes naudojame Google Analytics statistikos įrankį. Visa surinkta informacija yra anoniminė, pagal ją negalima nustatyti jūsų tapatybės.


Rinkodaros slapukai

Šie trečiųjų šalių slapukai naudojami pateikti pagal Jūsų pageidavimus suasmenintą reklamą. Mes naudojame slapukus, padedančius mums apibendrinti informaciją apie jūsų šios svetainės naudojimo įpročius ir suteikti mums informacijos apie jūsų susidomėjimą, kad mes galėtume jums rodyti tik jūsų naudojimo įpročius atitinkančią reklamą. Jei nepageidaujate, kad mes jums rodytume bet kokią reklamą, palikite šią pasirinktį tuščią.